Sinds 2022 organiseren wij Metalent on Tour (MOT): bedrijfsbezoeken voor leerlingen en begeleiders van vmbo-scholen in de regio’s Drechtsteden en Rijnmond. Per bus bezochten we interessante regionale technische bedrijven, die – in het kader van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) – op ons verzoek hun deuren openden om leerlingen te laten zien hoe mooi (en leuk!) werken in de techniek is. 

Want: hoe eerder jongeren een idee hebben van wat er allemaal voor hen mogelijk is qua opleiding, functies en bedrijven, hoe gerichter ze hun vervolgopleiding kunnen kiezen en hoe meer leerlingen er uiteindelijk instromen.

Voor wie zijn deze bedrijfsbezoeken bedoeld?
Jongeren in het 3e of 4e jaar vmbo die hierna een mbo-opleiding willen gaan volgen, maar nog niet precies welke. Of misschien wel een opleiding in de techniek weten die ze aanspreekt, maar nog geen idee hebben bij welk bedrijf ze een bbl-opleiding willen gaan volgen. In elk geval spreekt techniek en/of werkend leren ze aan en op dit moment hebben ze een van de volgende profielen: P I E (Produceren Installeren Energie), D & P (Dienstverlening & Producten), M & T (Mobiliteit & Transport), T L (Theoretische Leerweg; mavo), S & J (Scheeps & Jachtbouw).

Geen kosten voor de school
Er zijn voor de school of leerling geen kosten aan verbonden. Deze dagen worden georganiseerd en gefinancierd door Metalent en de deelnemende bedrijven. En ze passen uitstekend onder het kopje Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), de begeleiding en activiteiten waarmee een school jongeren ondersteunt bij maken van loopbaankeuzes. 

Als school interesse in een volgende tour? Meld je aan via Metalent.nl/on-tour.

#MOT #LOB #BBL #vmbo #mbo #bedrijfsbezoek #techniek #metaaltechniek #rondleiding #techniekopleiding #metalentontour