Voor scholen

samen werken aan de toekomst van úw leerlingen!

kloppen leerlingen ook bij u aan met vragen als...

… ‘Welke mbo-(vervolg)opleidingen zijn er allemaal?’ En: ‘Welke opleiding past dan het beste bij mij?’ Tot aan: ‘Kan ik niet direct gaan werken? En hoe is het dan bij zo’n bedrijf? Wat kan ik daar verwachten?’

U zult waarschijnlijk ook niet alles weten. Metalent draagt daarom graag een steentje bij aan de voorlichting van úw leerlingen op het gebied van werken en leren in de techniek. Hoe wij dat vorm geven?

  • Onderwijsmarkten en banenbeurzen
    Ten eerste komen wij naar onderwijsmarkten en banenbeurzen in de regio.
  • Open dagen
    Op de locaties MTEC+ en Duurzaamheidsfabriek houden wij open dagen. Met name voor toekomstige studenten en hun ouders/verzorgers, maar ook voor leerbedrijven en voor decanen/mentoren, die ‘hun’ leerlingen veelal adviseren bij het kiezen van een passende mbo-vervolgopleiding. Kom gerust een kijkje nemen en laat u informeren door onze consulenten. Zo gauw de data (vanaf einde jaar) vastgesteld zijn, zullen we deze op onze website en via sociale media aangekondigd worden. 
  • Drietrapsraket-voorlichting
    Naast de open dagen en onderwijsmarkten/banenbeurzen hebben wij een zogenaamde drietrapsraket-voorlichting ontwikkeld, wat inhoudt: Kennismaken (gastlessen), Ontdekken (bedrijfsexcursies, zoals Metalent on Tour en OnlineGastles) en Doen (workshops of een dagje meelopen) om zoveel mogelijk leerlingen te interesseren voor een opleiding in de techniek. Deze ‘drietrapsraket’ lichten wij hieronder nader toe.

voorlichting d.m.v. drietrapsraket

Voor wie is de voorlichting bedoeld? 
Wij richten ons met onze voorlichting voornamelijk op vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte tot en met de gemengde en theoretische leerweg. En niet alleen op leerlingen met het vmbo-profiel PIE, maar ook met de profielen D&P, M&T, TL en S&J. 

wat is metalent?

Metalent is een stichting voor instroom en opleiden in de metaal- en maritieme sector en sinds 2009 dé scholingspool in Zuid-Holland. Een scholingspool is een samenwerkingsverband van bedrijven, erkend door OOM (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Metaalbewerking) of A+O  Metalektro. Metalent is ook partner van Sterk Techniek Onderwijs. 

Leerlingen die via een BVM hun scholingspoolroute volgen, krijgen een maatwerkprogramma dat beter is afgestemd op de behoefte van metaalbedrijven. Een boeiende en uitdagende wereld met toekomstperspectief én baangarantie, want techniek is echt overal!

Wat maakt Metalent bijzonder?
Metalent biedt de unieke opleidingsvariant BBL+, waarbij betaald werken, leren én praktijkgerichte training samenkomen en waarmee wij ons onderscheiden van een reguliere bbl- of bol-opleiding.

BBL+ IS (samen) WERKEN, LEREN ÉN PRAKTIJKTRAINING

Metalent werkt intensief samen met verschillende mbo-scholen, leerbedrijven en bedrijfsvakscholen in Zuid-Holland.

Theorieles
Voor de theorielessen op mbo-niveau 2, 3 en 4 kunnen onze bbl’ers naar een van de volgende erkende opleidingsinstanties: DaVinci College (Dordrecht), Techniek College Rotterdam, Craft Education (Schiedam), ROC Mondriaan (Den Haag) of MBO Rijnland (Gouda/Leiden). 

Praktijktraining
Daarnaast krijgen ze praktijktraining op ons eigen praktijkopleidingscentrum MTEC+ (Schiedam) of die in de Duurzaamheidsfabriek (Dordrecht) óf op de bedrijfsvakschool van KPC Kooiman (Zwijndrecht).

Leerbedrijven
Metalent heeft een groot netwerk van bedrijven in de regio die regelmatig een of meerdere leerwerkplekken aanbieden. Benieuwd naar de bedrijven waar Metalent-BBL’ers op dit moment een leerwerkplek hebben? Kijk dan hier

BBL+ driehoek Metalent

kosteloos in het kader van lob

Er zijn voor uw school of voor uw leerlingen géén kosten aan onze voorlichtingsactiviteiten verbonden. En ze passen uitstekend onder het kopje Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB), de begeleiding en activiteiten waarmee uw school jongeren ondersteunt bij maken van loopbaankeuzes.

gastles op úw vmbo?

Of eerst wat meer informatie? Neem contact met ons op via onze contactgegevens onderaan deze pagina. Wij vertellen u met alle plezier over de technische ‘wereld’ en wat de voordelen en mogelijkheden voor uw leerlingen zijn. 

informeren leerlingen

Tot slot: wilt u uw leerlingen alvast informeren over zijn of haar mogelijkheden in de techniek? Laat ze eens een kijkje nemen op: www.metalent.nl/jouw-talent